Ar-Ge İş Birlikleri

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, Sorbus ile kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari iş birliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumları ile ve iş birliği imkânlarının geliştirilmesi ve artırılması temel faaliyet alanımızdır.