Proje Geliştirme

Proje geliştirme, belirli hedeflere ulaşmak için kaynakların planlanması, organize edilmesi, koordine edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Şirketler her yıl stratejik inisiyatifler elde etmek ya da yaşlandırma sistemlerini iyileştirmek için büyük BT projelerine yüz milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar, ancak söz verdikleri faydaları elde edemiyorlar. Proje sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için firmalar tarafından bu süreç iyi takip edilmeli, kalite, maliyet, zaman yönetimi ve risk yönetimi gibi koşulların öngörüleri genişletilmelidir.
Sorbus farklı platformlar üzerinde deneyimli ve uzman proje ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel uygulamalar sunarken; danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon, hosting ve uygulama bakım hizmetlerini de sağlamaktadır. Firmanızın iş süreçleri analiz edilerek her türlü bilgi teknolojisi projeleri istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak başarılı bir şekilde sonuçlandırılır.
Bizim rolümüz, müşterilerin olası etkinlik sorunlarını teşhis etmelerine yardımcı olmak, bir BT dönüşüm programının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak ya da bazı durumlarda, geri dönen bir projeye geri dönebilmek için bir eylem planı hazırlamaktır.

Sorbus’un uzman proje ekibi firmanıza;

  • İhtiyaç ve proje analizi
  • Proje tasarımı
  • Proje gerçekleştirimi
  • Proje yaygınlaştırma ve kabulleri gibi konularda hizmetler sunar.