• Tesislerin uzun süreli ve yıllık stratejik süreç planlamasında
 • Finansal takip ve tahminlerinde
 • Gayrimenkul yönetimlerinde
 • Personellere iş dağıtımları ve iş takiplerinin yönetimlerinde
 • Mühendislik planlamalarında
 • Destek ve operasyon yönetimlerinde
 • Tesis altyapılarının yönetimlerinde (havalandırma, elektrik, su, aydınlatma vs.)
 • Filo yönetimlerinde
 • Şikayet yönetimlerinde
 • Sözleşmelerin takiplerinde
 • Güvenlik kontrollerinde
 • Genel idari yönetim süreçlerinin takip edilmesinde kullanılmaktadır
Sorbus Tesis Yönetim Yazılımı tüm süreçleri bilgisayar ortamında takip ederek bir otomasyon sistemi ile  firmaların tesis yönetim süreçlerini kolaylaştırmakta, iş gücünden maksimum fayda almasını sağlamakta, rutin bakım kontrollerini takip etmekte, iş güvenliği konusundaki standartlarını kontrol etmekte, tesislerin yönetim süreçlerini hızlandırarak genel giderlerinde de azalmalar sağlamaktadır.