İş Zekası veya BI (Business Intelligence), iş hayatı için gerekli olan karar alma süreç ve mekanizmalarına; ham veriyi alıp kullanışlı ve anlamlı hale getiren süreç, metod ve teknolojilerinin birleşimi olarak tariflenir.

Zaman içinde giderek artan veri ve bu verinin analizine yönelik araçlar, iş zekâsı kavramını işletmelerin geleceğini planlamaları için çok daha önemli hale getirdi. Kurumların belleğini oluşturan ve hızla çoğalan verinin çok daha hızlı ve tutarlı bir şekilde anlam kazanmasına yardımcı oluyor.

İş zekası çözümlerimiz ile sahip olduğunuz veriler üzerinden istatistik analizleri çıkarabilir, geleceğe yönelik tahmin çalışmaları yapabilir ve raporlama ve analiz süreçlerini hızlandırarak, doğru kararların alınmasına yardımcı olabilirsiniz. Verilerinizi daha iyi yorumlayarak ayrıntılı bilgiler elde edebilirsiniz.  Böylece şirketler sahip oldukları veriyi karar süreçlerine yön veren, gelecek stratejilerini ortaya koyan, anlamlı aksiyonlara dönüştürebiliyor.

Karmaşık verilerinizi herkesin anlayabileceği, kolay sunulabilir biçimde yapıya dönüştürür.

Sahip oldugunuz  verileri daha iyi analiz ederek karar vermenizi güçlendirir ve veriminizi artırır.

Oluşturduğunuz raporları bulut teknolojileri sayesinde yerden ve zamandan bağımsız olarak dilediğiniz zaman kullanabilirisiniz.