Sorbus  farklı platformlar üzerindeki deneyimli ve uzman özel projeler ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel uygulamalar sunarken, danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon, hosting ve uygulama bakım hizmetlerini de sağlamaktadır.

İşletmelerin iş süreçleri analiz edilerek her türlü bilgi teknolojisi projeleri istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak başarılı bir şekilde sonuçlandırılır.

  • İhtiyaç ve proje analizi
  • Proje tasarımı
  • Proje gerçekleştirimi
  • Proje yaygınlaştırma ve kabulleri